REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

MDO Group Oy
Y-tunnus 2477525-7
Sepänkatu 14 C 16, 40720 JYVÄSKYLÄ
Puh. +358 50 504 3028
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö: Kari Aho

REKISTERIN NIMI

MDO Group Oy:n MDO asiakastietokanta

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisteröidyn suostumuksella tai asiakassuhteen perusteella tapahtuva MDO Group Oy:n MDO:n liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

MDO Group Oy rekisteröi vain ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä yritys, jossa työskentelee
  • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot yrityksen osalta
  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet ja palvelut, niiden avaus-, ja irtisanomispäivä, palvelun myyjätiedot ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot
  • Käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot
  • Käyttäjän sijaintitiedot tilanteen niin vaatiessa
  • Historiatiedot käyttäjän tekemistä toimenpiteistä järjestelmässä
  • Historiatiedot käyttäjälle lähetetyistä viesteistä ja muistutuksista
  • Käyttäjän osaamisalueet ja sertifikaatit

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palvelua käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös asiakkaan omista vastaavista rekistereistä.

MDO Group Oy ei hanki henkilötietoja kaupalliselta tai kolmannelta osapuolelta. MDO Group Oy ei myöskään luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille.

TIETOJEN LUOVUTUS

MDO Group voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esim. viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa. Tietoja ei käsitellä eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

Sidosryhmien henkilötiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurien ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Jokainen asiakasrekisterin tietoja käsittelevä on allekirjoittanut salassapitositoumuksen.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

MDO Group OY
Sepänkatu 14 C 16
40720 JYVÄSKYLÄ